Bài giảng: Ôn tập: Phân biệt giữa tiếng và từ; giữa một từ phức và hai từ đơn

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Ôn tập: Phân biệt giữa tiếng và từ; giữa một từ phức và hai từ đơn

Thời gian làm bài