Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Phân biệt các hiện tượng: đồng nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa

Thời gian làm bài