Bài giảng: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Thời gian làm bài