Bài giảng: Người công dân số Một(tiếp theo)

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Người công dân số Một(tiếp theo)

Thời gian làm bài