Bài giảng: Ôn tập: Các kiểu câu kể: ai làm gì?, ai thế nào?, ai là gì?

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Ôn tập: Các kiểu câu kể: ai làm gì?, ai thế nào?, ai là gì?

Thời gian làm bài